III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

 

Sempozyumun nihai programı, 13 Nisan 2018 tarihinde bu sayfada duyurulacaktır.