III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

BİLİM ALANLARI

Coğrafya

Edebiyat

Eğitim Bilimleri

İktisat ve İşletme

İletişim Bilimleri

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

Mimarlık ve Şehir Planlama

Sosyoloji

Tarım Bilimleri

Tarih

 

SEMPOZYUM KONULARI

I. YOZGAT VE ÇEVRESİNİN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ

II. KIRSAL GÖÇ VE BÖLGESEL KALKINMA

III. SOSYO-KÜLTÜREL YAPI VE KURUMLAR

IV. TARIM, EKONOMİK GELİŞME VE İSTİHDAM

V. ŞEHİR KÜLTÜRÜ VE ÇEVRE

VI. YEREL BASIN VE EKONOMİK ÇÖZÜMLEMELER

VII. SAĞLIK YATIRIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ

VIII. BÖLGESEL SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

Yukarıda belirtilen konulara ek olarak, bölgenin geçmişten günümüze ekonomik kalkınması ve sosyo-kültürel yapısıyla ilgili her türlü bildiri başvurusu değerlendirmeye alınacaktır