III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

15 Ocak 2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması

31 Ocak 2018

Katılım Ücretinin Ödenmesi İçin Son Tarih

20 Şubat 2018

Bildiri Tam Metninin Gönderilmesi İçin Son Tarih

09 Nisan 2018

Sempozyum Programının İlanı

13 Nisan 2018

Sempozyum Tarihi

3-5 Mayıs 2018