III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

SEMPOZYUM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Değerli Bilim İnsanları,

3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Yozgat’ta Bozok Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek III. Uluslararası Bozok Sempozyumu’nun konusu “Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı” olarak belirlenmiştir. Sempozyum için önerilen bildiri özetlerinin, Yozgat ve çevresinin geçmişten günümüze sosyo-ekonomik durumu, kırsal göç ve bölgesel kalkınma, yerel ekonomik gelişmenin şehir kültürüne etkileri, sağlık ekonomisinin bölgesel durumu, üniversite-şehir ilişkilerinin ekonomik analizi, tarımsal faaliyetler ve istihdam olanakları, bölgesel kalkınmaya yönelik somut öneriler, bölgedeki endüstriyel faaliyetler ve onlardan kaynaklanan ekolojik sorunlar, yerel ve ulusal basında bölgesel kalkınmayla ilgili yayımlanmış haberler ve bu haberlerin çözümlemeleri gibi konular çerçevesinde olması ön görülmektedir. Bu konulara ek olarak, bölgenin geçmişten günümüze sosyo-ekonomik kalkınmasıyla ilintili her türlü başvuru değerlendirmeye alınacaktır. Belirtilen alanlarda çalışma yapan bütün araştırmacıları sunacakları bildirilerle sempozyumumuza katılmaya davet ediyoruz.

Sempozyum oturumları Bozok Üniversitesi Kültür Merkezi’nin farklı salonlarında, eş zamanlı olarak, iki gün boyunca devam edecek, üçüncü gün ise sosyal program düzenlenecektir.

Sempozyumda sunulan bildiriler, takvimde belirtilen tarihlerde teslim edilmesi koşuluyla hakem raporları ve diğer gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra, Bildiriler Kitabı şeklinde yayımlanacaktır.