III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

Sempozyum Sekretaryası

Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Güngör

Atanur Hökelekli: (+90)-553-670-9891

Zeynep Yazıcı:     (+90)-553-601-0766

 

Ulaşım Adresi: Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü, Yozgat / TÜRKİYE

Web Sayfası: www.bozok.edu.tr

Sempozyum Sayfası: http://bozoksempozyumu3.bozok.edu.tr

Elektronik Posta Adresi: bozoksempozyumu3@bozok.edu.tr