III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

Sempozyum Sekretaryası

Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Güngör

Bilim Uzm. Zeynep Yazıcı: 0354-242-10-80

Atanur Hökelekli: (+90)-553-670-9891

 

Ulaşım Adresi: Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü, Yozgat / TÜRKİYE

Web Sayfası: www.bozok.edu.tr

Sempozyum Sayfası: http://bozoksempozyumu3.bozok.edu.tr

Elektronik Posta Adresi: bozoksempozyumu3@bozok.edu.tr