III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

Sempozyum sırasında çekilen fotoğraflar bu sayfada yer alacaktır.