III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

 

Sempozyumda sunulan bildiriler, takvimde belirtilen tarihlerde teslim edilmesi koşuluyla hakem raporları ve diğer gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra, Bildiriler Kitabı şeklinde yayımlanacaktır.