III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

ÖZET VE TAM METİN GÖNDERİMİ

1 - Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu üyelerinin başvuruları sağlıklı değerlendirebilmeleri için gönderilen bildiri özetleri ve tam metinlerin belirlenen kurallara uygun olması gerekir. Değerlendirmeye alınacak bildirilerde aranan özellikler, özet ve tam metnin hazırlanmasında izlenmesi gereken kurallar için lütfen "Özet ve Bildiri Yazım Kuralları" sayfasına bakınız.

2 - Uzantıda bulunan bildiri "özet formu"nu doldurduktan sonra lütfen bozoksempozyumu3@bozok.edu.tr elektronik posta adresine gönderiniz. Bildiri özet formu için lütfen tıklayınız.

3 - Bildiri tam metinini lütfen bozoksempozyumu3@bozok.edu.tr elektronik posta adresine gönderiniz.