III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

KAYIT VE ÜCRET BİLGİLERİ

Sempozyum Kayıt Ücreti: 350 TL

Sempozyum Kayıt Ücreti İçin Banka Hesap Numarası: TR80-0001-2009-7850-0016-0001-30 (HALKBANK Yozgat Şubesi, hesap sahibi: Bozok Üniversitesi Vakfı)

AÇIKLAMALAR

1 - Sempozyum sistemine gönderilen bildiriler en az iki hakeme gönderilir. Kabul edilecek olan bildiri ile ilgili nihaî karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Değerlendirmeye gönderilen bildirilerde yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri gizli tutulur.

2 - Bir araştırmacı, en fazla iki bildiri ile başvuru yapabilir.  

3 - Çok yazarlı bildiri başvurularında yalnızca sunum yapacak araştırmacının konaklama giderleri karşılanır.

4 - Kayıt ücreti yatıran ve sözlü bildiri sunan tüm araştırmacılar konaklama ve sosyal program imkânlarından yararlanabileceklerdir.

5 - Kayıt ücreti yatırılırken düzenlenen makbuza sunumu yapacak bilim insanının "adı ve soyadı" ile "III. Uluslararası Bozok Sempozyumu Ücreti" açıklamasının yazılması gerekir.

6 - Kayıt ücreti yatırıldıktan sonra makbuzu lütfen bozoksempozyumu3@bozok.edu.tr elektronik posta adresine gönderiniz.

7 - Ücret yatırılması için son tarih 20 Şubat 2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarih ile ilgili olarak ikinci bir uzatma verilmeyecektir. 

Kayıt Ücretinin Kapsadığı Hizmetler:

  1. Yemek Giderleri
  2. Oturum Aralarında Sunulan İkramlar
  3. Sempozyum Çantası ve Diğer Hediyeler
  4. Sempozyum Özet Kitapçığı ve Programı
  5. Sempozyum Yaka Kartı
  6. Sempozyum Katılım Belgesi
  7. Sempozyum Kitabı
  8. Sosyal Program