III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

 

Başvuru sırasında gönderilen özetlerin incelenmesinden sonra kabul edilen bildiriler, 31 Ocak 2018 tarihinde bu sayfada duyuralacaktır.