III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

No.

Adı ve Soyadı

Bildiri Başlığı

Kurum

1.

Abdullah Takım,

Fehim Bakırcı,

Ebubekir Karabacak

Türkiye’de Bölgesel Gelir Dağılımında Yaşanan Gelişmeler: TR-72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat) Üzerine Bir İnceleme  Atatürk Üniversitesi

2.

Adem Sevim

Yozgat Merkezde Bulunan Tarihi Köprüler

Bozok Üniversitesi

3.

Adem Üzümcü,

Murat Akça

TRA2 Bölgesi Dış Ticaretinin 2010-2017 Dönemindeki Gelişimi, Dış Ticaret Özellikleri ve TRA2 Bölgesi Dış Ticaretinde Azerbaycan ve İran’ın Önemi

Kafkas Üniversitesi

4.

Adem Üzümcü,

Önder Balcı,

Samet Topal

TRA2 Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Durumu ve TRA2 Bölgesi Kalkınmasında Yatırım Teşviklerinin Önemi

  Kafkas Üniversitesi

5.

Adil Koray Yıldız,

Mehmet Metin Özgüven

Hassas Hayvansal Üretim Uygulamaları ve Yozgat Hayvancılığında Uygulanabilirliği

Bozok Üniversitesi,

Gaziosmanpaşa       Üniversitesi

6.

Adil Koray Yıldız,

Mehmet Metin Özgüven

Hassas Tarım ve Yozgat İlinde Uygulanabilirliği

Bozok Üniversitesi,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

7.

Ahmet Uçar,

Mehmet Akif Boz,

Umut Sami Yamak,

Musa Sarıca

İç Anadolu Bölge Kalkınmasında Sülün ve Keklik Yetiştiriciliği

Ankara Üniversitesi,

Bozok Üniversitesi,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

8.

Akın Uyar

Halk Hekimliği Uygulamaları Kapsamında Yozgat Ocaklarından Sosyo-Kültürel Yansımalar

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

9.

Ali Kemal Taşkın,

Mehmet Yıldırım,

Oktay Çoban

Yozgat’ta Su Sporları Potansiyelinin Sosyo-Kültürel Yapıya Etkisi

Bozok Üniversitesi

10.

Asım Çoban,

Mehmet Temir

TR72 Bölgesinde Yakın Geçmişte İklimsel Değişimlerin Analizi

 Amasya Üniversitesi,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

11.

Asım Çoban,

Turgut İleri,

Mustafa Necati Çoban

Sosyo-Ekonomik Kalkınmışlık Düzeylerine Göre TR72 Bölgesinde Yozgat’ın Yeri

Amasya Üniversitesi,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

12.

Aslı Kahraman Çinar

Yozgat ve Çevresinde İlk Ticari Faaliyetler

Bozok Üniversitesi

13.

Aydın Sarı,

Hakan Demir,

Hamid Yeşilyayla

Bölgesel Kalkınma Açısından e-Ticaret

Pamukkale Üniversitesi

14.

Aydın Sarı,

Nuri Avşarlıgil,

Hakan Demir

İhracat Finansmanı ve Bölgesel Kalkınma

Pamukkale Üniversitesi

15.

Aysen Koç

Yozgat’ta Kuşburnu Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi

Bozok Üniversitesi

16.

Aysen Koç,

Gülden Balcı,

Hakan Keles,

Servet Aras

Yozgat’ta Selekte Edilen Kuşburnu Genotiplerinin Bazı Fiziksel Özellikleri

Bozok Üniversitesi

17.

Ayşe Eryaman

1950 Genel Seçimleri Yozgat Milletvekilleri ve Meclisteki Faaliyetleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

18.

Ayşe Yeşim Göçmen,

Murat Korkmaz,

Serhat Durusoy

Yozgat İlinde Serum Vitamin D Düzeyi ve Eklem Ağrı Arasındaki İlişki

Bozok Üniversitesi

19.

Ayşegül Kuş

Bir İngiliz Askerin Gözünden Orta Anadolu'da (Yozgat) Bir Hanedan Ailesi: Çapanoğlu Süleyman Bey

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

20.

Baki Çakır

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Budaközü ve Sorgun Has Gelirleri

Kırklareli Üniversitesi

21.

Barış Ergen,

Muhammed Özgür Oğuz

Gıda İmalat Sanayi Kümelenmesinin Lokasyon Katsayısı ile Analiz Edilmesi: Boğazlıyan-Sorgun-Merkez (2006-2016)

Erciyes Üniversitesi,

Bozok Üniversitesi

22.

Bedriye Asımgil

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Geleneksel Üretimin İzleri: Ayvalık Zeytinyağı Fabrikalarının Fiziksel Çevreye ve Kültürel Kalkınmaya Katkısı

İzmir Demokrasi Üniversitesi

23.

Bedriye Asımgil

Dayanıklı (“Şok’a Dayanıklı”) Kentler İçin  “Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi” -Kent’e Dair

İzmir Demokrasi Üniversitesi

24.

Bekir Küçük,

Hasan Ali Bayhan

Yozgat Bölgesi Kornea Hastalarının Demografik Özellikleri

Bozok Üniversitesi

25.

Belgin Coşge Şenkal,

Cüneyt Cesur,

Tansu Uskutoğlu,

Hülya Doğan,

Fatih KIöse

Yozgat Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Çemen (Trigonella foenum-graceum L.) ve Kişniş (Coriandrum sativum L.) Bitkilerinin Verim Performanslarının Belirlenmesi

Bozok Üniversitesi

26.

Belgin Coşge Şenkal,

Tansu Uskutoğlu,

Cüneyt Cesur,

Hülya Doğan,

Duygu Agar,

Emine Dağ

Bitkisel Kökenli Yenilenebilir Enerji Kaynakları Bakımından Yozgat  Bozok Üniversitesi

27.

Berkan Karagöz,

Recep Temel

Yozgat İli Yerel Yönetim Birimleri Yatırım Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Etkilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi

Bozok Üniversitesi

28.

Betül Açıkgöz

Girişimciler İçin Bir Finansman Aracı Olarak Kitle Fonlaması

Bozok Üniversitesi

29.

Bilge Bağcı Ayrancı

2018 Türkçe Öğretim Programı Temaları İçin Yozgat Türkülerinin Eğitim Materyali Olarak Kullanımı

Bozok Üniversitesi

30. Bilge Bağcı Ayrancı

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Öğrenim Gördükleri Yozgat İline İlişkin Sosyo-Kültürel Algıları

Bozok Üniversitesi
31. Bülent Gülçubuk

Türkiye’de Kırsalın Dönüşümü ve Kırsal Kalkınma Uğraşılarının Nedenselliği

Ankara Üniversitesi

32.

Celal Taşdoğan,

Şükrü Apaydın,

Bilgen Taşdoğan

Sürdürülebilir Değer Kavramı Temelinde Sürdürülebilir Büyüme

Gazi Üniversitesi,

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,

Aksaray Üniversitesi

33.

Cemhan Doğan,

Nurcan Doğan

Yozgat İlinde Üretilen ve Toplanan Mantar Çeşitleri

Bozok Üniversitesi

34.

Cemhan Doğan,

Nurcan Doğan

Yozgat İlindeki İstiridye Mantarı Tesislerinin Hammadde Temini ve Pazarlama Projeksiyonu

Bozok Üniversitesi

35.

Cennet Yaman,

Emine Sema Çetin,

Selda Daler

Yozgat Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Astragalus L. Taksonları ve Bazı Biyolojik Aktivite Özellikleri

Bozok Üniversitesi

36.

Cihan Kılıç

Bozok Sancağı Kadıları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

37.

Çiğdem Belgin Dikmen

Yozgat Kent Meydanı’nın Kentsel Bellek Kapsamında Değerlendirilmesi

Bozok Üniversitesi

38.

Çiğdem Belgin Dikmen,

Olcay Türkan Yurdugüzel

Bozok Üniversitesi’nin Yozgat Kentinin Mekânsal Yapısına Etkisinin Konut ve Yurt Örnekleri Üzerinden Değerlendirilmesi

Bozok Üniversitesi

39.

Çiğdem Ünal Kantekin

Yozgat İli Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

Bozok Üniversitesi

40.

Demet Altındal,

Nüket Altındal

Tuzlu Koşullarda Ayçiçeğinin (Helianthus annuus L.) Gelişmesi Üzerine Etil Metan Sülfonat (EMS) Uygulamalarının Etkisi  Uşak Üniversitesi

41.

Durmuş Ali Arslan,

Gülten Arslan

Geçmişten Geleceğe Yozgat’ta Göçün Sosyolojik Tahlili

Mersin Üniversitesi

42.

Durmuş Ali Arslan,

Gülten Arslan

Dünden Bugüne Yozgat’ta Yaşam Kalitesinin Sosyolojik Tahlili

Mersin Üniversitesi

43.

Ebubekir Güngör

XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Osmanlı Dönemi Aydıncık’ın (Kızıl Künbed) Nüfus ve Ekonomik Durumu

Bozok Üniversitesi

44.

Elif Ayça Karaca

19. Yüzyılda Yozgat’ta Meslekler

Bozok Üniversitesi

45.

Elif Börekçi

Yozgat İlinde Postmenopozal Bayanlarda D Vitamini Düzeyi ve Osteoporoz İlişkisi

 Bozok Üniversitesi

46.

Elif Turan,

Yaşar Turan

Yöremizdeki Hastaların Serum D Vitamin Düzeylerinin Mevsimsel Olarak Değerlendirilmesi

 Bozok Üniversitesi

47.

Emine Duran

Önlisans Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Etik Davranışlarını Algılama Düzeyinin İncelenmesi: Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu

Bozok Üniversitesi

48.

Emine Sema Çetin,

Selda Daler,

Cüneyt Civelek,

Hakan Keles,

Tuğba Kılıç

Bazı Üzüm Çeşitlerinin Yozgat Koşullarına Adaptasyonlarının İncelenmesi

Bozok Üniversitesi

49.

Emre Yavuzer,

Sertan Aytaç

M. Nuket Yavuzer,

Esra Balıkçı,

Özlem Gündoğdu

Üniversitenin Yaptığı Model Alabalık Üretim Tesisinin Bölge Üzerine Etkileri

Ahi Evran Üniversitesi,

Çukurova Üniversitesi,

 

50.

Erdem Gülümser,

Hanife Mut,

Uğur Başaran,

Medine Çopur Doğrusöz

Tarımsal Destekler ve Kooperatifleşmenin Yozgat İli Kırsal Kalkınmasındaki Rolü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

51.

Erdem Gülümser,

Uğur Başaran,

Hanife Mut,

Medine Çopur Doğrusöz

TR72 (Yozgat-Sivas-Kayseri) İçinde Yozgat’ın Tarımsal ve Sosyo-Ekonomik Durumu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

52.

Erman Bengin,

Ömer Acar

Yozgat İlinin Tarımsal Kalkınmasında Kırsal Alan Düzenlemesinin Önemi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

53.

Ersin Kolay,

Sevim Özulukale,

İsmail Koçak

Jeolojik Oluşumların Turizme Katkısı: Dünya, Türkiye ve Yozgat’tan Örnekler

Bozok Üniversitesi

54.

Ertan Demirdaş,

Kıvanç Atılgan,

Zafer Cengiz Er

Yozgat Yöresinde Açık Kalp Cerrahisi Yapılan Hastalarda Postoperatif Serum Albumin ve Total Protein Seviyelerinin Sıklıkla Düşük Tespit Edilmesi

Bozok Üniversitesi

55.

Ertuğrul Deliktaş,

Necmettin Çelik

Yozgat Bölgesi Sektörel Uzmanlaşma Analizi

Ege Üniversitesi,

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

56.

Esma Doğan

Küçükbaş Hayvan Desteklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkilerinin Araştırılması

Kırşehir İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği

57.

Esra Balıkçı,

Galip Akın,

Emre Yavuzer

Kırsal Kalkınmada Su Ürünlerinin Önemi ve Ülke Ekonomisine Katkısı

Bozok Üniversitesi

58.

Fatma Gizem Çapan,

Hülya Çakır

Mesleki Eğitim Kurslarına Katılımın Ev Kadınlarının Sosyo-Ekonomik Durumlarına Etkisi: Yozgat Halk Eğitim Biçki-Dikiş Kursu Örneği  Bozok Üniversitesi
59.

Fehim Bakırcı,

Abdullah Takım,

Ebubekir Karabacak

Türkiye’nin Yıllara Göre İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Tobit Model ile İncelenmesi  Atatürk Üniversitesi

60.

Fevziye Şüheyda Hepşen Türkay,

Mustafa Kan,

Arzu Kan,

İrkey Türkay

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir KOP TEYAP Projesi: “Vermikompost Üretim ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz”

Ahi Evran Üniversitesi

61.

Fevziye Şüheyda Hepşen Türkay

Biyolojik Toprak Kabuğu ve Sürdürülebilir Toprak Sağlığı Arasındaki İlişki

Ahi Evran Üniversitesi

62.

Figen Balo

Enerji-Ekoloji-Ekonomi Açısından Duvar Kaplama Malzemesi Olarak Limra Taşı

Fırat Üniversitesi

63.

Figen Balo

Yozgat İlinde Enerji Açısından Değerlendirilebilir Tarımsal Potansiyelin Araştırılması

Fırat Üniversitesi

64.

Fikret Bostan

Suçun Sosyo-İktisadi Belirleyicileri: Türkiye Örneğinde Bir Mekânsal Panel Veri Analizi

Ege Üniversitesi

65.

Filiz Tubaş,

Ayşe Şener Taplak

Bölgesel Yapının Çocukların D Vitamini Düzeylerine Etkisi: Yozgat Örneği

Bozok Üniversitesi

66.

Furkan Kayhan,

Sinan Şekeroğlu,

Bekir Zengin,

Kadir Özer

Tarımsal Ürünlerin Finansmanında Elektronik Ürün Senedi ve Lisanslı Depoculuk Sistemi

Gazi Üniversitesi

67.

Galip Akın

Ticaret ve Ekonomik Gelişmeyi Etkileyen Temel Etmenler: Yozgat Örneği

Bozok Üniversitesi

68.

Galip Akın,

Esra Balıkçı

Bölgesel Kalkınmada Entegrasyon ve Sürdürülebilirliğin Önemi

Bozok Üniversitesi

69.

Gamze Pekbey,

Sevim Atmaca,

Şeyda Şimşek,

Zeliha Eroğlu

Yozgat İli Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi

Bozok Üniversitesi

70.

Gamze Savacı

Temel Sarıyıldız

Yozgat Yöresinde Yayılış Gösteren Ağaç Türleri Altındaki Toprakların Karbon ve Toplam Azot Depolama Kapasitelerinin Belirlenmesi

Kastamonu Üniversitesi,

Bursa Teknik Üniversitesi

71.

Gökalp Çınarer,

Ahmet H. Yurttakal,

Tolga Hayıt

Web Tabanlı Ters Yüz Eğitim Portalı Geliştirilmesi ve Uygulanması

Bozok Üniversitesi

72.

Gülbadi Alan

Amerikan Board Yıllık Raporları ve The Missionary Hearld’ın Yozgat ve Çevresi Tarihi Açısından Önemi

Erciyes Üniversitesi

73.

Gülçe İlhan,

Halil İbrahim Sağbaş,

Emine Orhan,

Sezai Ercişli

Çoruh Vadisinde Yabani Kirazlarda Genetik Çeşitlilik

Atatürk Üniversitesi

74.

Gülden Balcı

Bazı Ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisine Adaptasyonunun Belirlenmesi: 1. Yıl Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Bozok Üniversitesi

75.

Gülpınar Akbulut Özpay

Sivas’taki Karstik Göllerin Jeoturizm Potansiyeli

Cumhuriyet Üniversitesi

76.

Gülsüm Çalışır,

Şadiye Kotanlı

İletişim Bakış Açısından Yozgat Yöresi “Musa Türküsü” Üzerine Bir Değerlendirme

 Gümüşhane Üniversitesi

77.

Gülsüm Çalışır,

Şadiye Kotanlı

Yozgat Efsaneleri Üzerine Bir İnceleme

Gümüşhane Üniversitesi

78.

Hacer Tüfekci,

Orhan Ermetin,

Mehmet Akif Boz,

Bilge Keskindere,

Hulusi Ozan Taşkesen

Tarımsal Hibe Programlarının Yozgat İli Hayvancılığının Gelişimine Etkisi

Bozok Üniversitesi,

T.C. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü

79.

Hacer Tüfekci,

Mehmet Akif Boz,

Orhan Ermetin,

Hulusi Ozan Taşkesen

Yozgat İlinde Kırsal Göçün Önlenmesinde Hayvancılığın Önemi

Bozok Üniversitesi

80.

Hakan Keles,

Servet Aras,

Aysen Koç,

Gülden Balcı,

Murat Güney

Yozgat Ceviz Yetiştiriciliği, Geleceği ve Ekonomik Önemi

Bozok Üniversitesi

81.

Hakan Keles,

Sezai Ercişli

Tarımda Yeni Bir Alan: Alıç Yetiştiriciliği ve Ekonomik Potansiyeli

 

Bozok Üniversitesi,

Atatürk Üniversitesi

82.

Halil İbrahim Sağbaş,

Gülçe İlhan,

Emine Orhan,

Sezai Ercişli

Yerel Ayvaların Moleküler Karakterizasyonu

Atatürk Üniversitesi

83.

Haluk Selvi

Tarihteki İlk Bisikletli Seyyah Thompson Stevens’ın Yozgat İzlenimleri (1885)

Sakarya Üniversitesi

84.

Hamide Soysal Demirci,

Cennet Yaman

Yozgat Florasındaki Paeonia mascula subsp. arietina Türünün Doğal Boyama Potansiyeli

Bozok Üniversitesi

85.

Hamit Karasu

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Yıllarında Çapanoğulları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

86.

Hasan Börekçi

Yozgat Yöresinde Yaşayan Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında İntraabdominal Operasyon Sıklığı

 Bozok Üniversitesi

87.

Haşim Özüdoğru

Tarımsal Kalkınmada Kooperatifler ve Sigorta

Gazi Üniversitesi

88.

Hayriye Şengün,

İsmail Dursunoğlu

Atasözlerinin Çevre Duyarlılığı Oluşturmadaki Önemi: Yozgat Atasözlerinde Çevre Duyarlılığı Öğretisi

Bayburt Üniversitesi

89.

Hülya Doğan,

Belgin Coşge Şenkal,

Cüneyt Cesur,

Tansu Uskutoğlu,

Selen Alnıak Sezer

Yozgat İli Ekolojik Koşullarında Haşhaş Yetiştiriciliği

Bozok Üniversitesi

90.

Hülya Doğan,

Halil Erhan Eroğlu,

Ümit Budak

Bozok Üniversitesi Kampüs Alanındaki Bitki Genetik Kaynaklarının Araştırılması   Bozok Üniversitesi

91.

İbrahim Doğan,

Bayram Aydın,

Emre Örün,

Mahmut Şaban Afsal

Türkiye’de Hayvancılığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolü: Gelişmekte Olan Bölgeler İçin Panel Veri Analizi

Bozok Üniversitesi

92.

İbrahim Erdal

Erken Cumhuriyet Dönemi Kalkınma Modelinde Köycülük ve Göçmen Köyleri: Yozgat Örneği

Bozok Üniversitesi

93.

İbrahim Yenen

Yozgat’ta Sivil Toplum ve Sosyal Hareketler

Kastamonu Üniversitesi

94.

İhsan Bulut,

Berna Özoğul

Sorgun Yöresinde Hidrografik Kökenli Yer Adları Analizinden Elde Edilebilecek Coğrafi Sonuçlar

Akdeniz Üniversitesi

95.

İhsan Bulut,

Berna Özoğul,

Serdar Ceylan

Yozgat İli Örneğinde Turizm Takvimi Planlamasının Önemi

Akdeniz Üniversitesi,

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

96.

İlkay Noyan Yalman

KOSGEB Desteklerinin Girişimcilik Faaliyetleri ve Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri: TR72 Bölgesi

Cumhuriyet Üniversitesi

97.

İlknur Ayan,

Hanife Mut,

Ferat Uzun,

Zeki Mut

Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değişimlerin Orta Anadolu Meralarındaki Etkileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Bozok Üniversitesi,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

98.

İsmail Dursunoğlu,

Hayriye Şengün

Genel Seçim Sonuçları (1991-2015) Üzerinden Siyasal Kültür Karşılaştırması: Yozgat-Bayburt Örneği

Bayburt Üniversitesi

99.

İsmet Boz

Kırsal Kalkınmanın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

100.

İsmet Türkmen,

İsa Yapar

Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

101.

İsmigül Çetin

I. Dünya Savaşı Döneminde Yozgat’ta Yaşanan Sosyo-Ekonomik Sıkıntılara Dair Bazı Tespitler

Bozok Üniversitesi

102.

Kerem Karabulut,

Muhammet Daştan

Yozgat İlinin Mali Yapısına İlişkin Bir Değerlendirme

Atatürk Üniversitesi,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

103.

Kezban Becerikli

Bölgesel Kalkınmada Yönetişimin Yeri: TR72 Bölgesi (Kayseri-Sivas-Yozgat) Bölge Planları Üzerinden Bir İnceleme

Bozok Üniversitesi

104.

M. Alpin Gülşen,

İlyas Özkök

Kamu Teşviklerinin Kentsel Büyüme Üzerindeki Etkisi: Yozgat Örneği

Akdeniz

Üniversitesi

105.

M. İbrahim Yıldırım

Emir Timur’un Orta Anadolu’da Uyguladığı Tehcir Siyaseti

Bozok Üniversitesi

106.

M. Mustafa Önal

Geleneksel Türk Evlerinde Yozgat Mimarisi ve Yapısal Özellikleri

Ahi Evran Üniversitesi

107.

Mahmut Kılıç,

Aydan Doğan

Orta Anadolu Bölgesi Hastane Hizmetlerinin Ülke Geneli ile Karşılaştırması

Bozok Üniversitesi

108.

Mahmut Kılıç,

Aydan Doğan,

İbrahim Doğan

Kamu Hastanelerinin Performansının Pabón Lasso Modeli ile Analizi

Bozok Üniversitesi

109.

Medine Çopur Doğrusöz,

Uğur Başaran,

Hanife Mut,

Erdem Gülümser

Yozgat İlinde Kırsal Göçün Nedenleri ve Tarıma Etkileri

Bozok Üniversitesi

110.

Mehmet Akif Boz,

Musa Sarıca,

Umut Sami Yamak

Yozgat İlinin Damızlık Kaz Üretim Potansiyeli

Bozok Üniversitesi,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

111.

Mehmet Ertuğ Yavuz

Kut'ül Amare ve Yozgat'taki İngiliz Esirler Bozok Üniversitesi

112.

Mehmet Kara,

Timur Yıldız

TR72’de Girişimcilik ve Bölgesel Kalkınmaya Etikleri

Bozok Üniversitesi,

ORAN Kalkınma Ajansı

113.

Mehmet Levent Kocaalan

Yozgat’ta Yaşayan Göçmenlerin Geçmişini Yaşatan Kültür Parkı

Pamukkale Üniversitesi

114.

Mehmet Yıldırım,

Oktay Çoban,

Ali Kemal Taşkın

Yozgat Doğa Sporları Potansiyelinin Bölge Ekonomisine Katkısı

Bozok Üniversitesi

115.

Merve Yalçınkaya

Kentin Üniversite Algısı: Bozok Üniversitesi, Yozgat Örneği

Gazi Üniversitesi

116.

Muhammed Samancı,

Emrah Noyan

Bölgesel Ekonomik Büyüme ve Kalkınmanın Sağlanmasında Vergisel Teşviklerin Etkilerinin Değerlendirilmesi: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Özelinde Yozgat Örneği

Bozok Üniversitesi,

Pamukkale Üniversitesi

117.

Murat Koçsoy

Yozgat ve Çevresinde Hüküm Sürmüş Uygarlıklarda Ticari Hayat ve Muhasebe Bulguları

Bozok Üniversitesi

118.

Murat Tozan

Antik Kaynaklarda Taouion

Ege Üniversitesi

119.

Musa Sarıca,

Mehmet Akif Boz,

Umut Sami Yamak,

Kadir Erensoy

Yozgat İli Kırsal Kalkınmasına Yeni Bir Yaklaşım: Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Bozok Üniversitesi

120.

Mustafa Beybur,

Nurettin Parıltı

Katılım Bankaları ile Konvansiyonel Bankalar Arasında Ürün Analizi

Dicle Üniversitesi,

Gazi Üniversitesi

121.

Naile Asker

Anadolu Sahası Köroğlu Destanı: Kolları Arasında Farklı ve Benzer Unsurlar

AMEA Folklor Enstitüsü/Bakü

122.

Nazike Karagözoğlu

Anne-Babaların Ahlak Eğitiminde Kullandıkları Yöntemler

Bozok Üniversitesi

123.

Nazike Karagözoğlu

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Hikaye Kullanımı: Yozgat Örneği

Bozok Üniversitesi

124.

Necmettin Çelik

Türkiye’de Kamusal Sermaye Birikimi ve Bölgesel İktisadi Büyüme İlişkisi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

125.

Nezahat Turfan,

Gamze Savacı,

Temel Sarıyıldız

Yozgat Yöresinde Yetişen Bazı Orman Ağaçlarının Antioksidan Metabolizması Değişimlerinin Belirlenmesi

Kastamonu Üniversitesi,

Bursa Teknik Üniversitesi

126.

Nizamettin Erbaş,

Uğur Sağlam

Yozgat İlinin Tarımsal Kaynak Potansiyeli, Kullanımı ve Kırsal Kalkınma Çalışmaları

 Bozok Üniversitesi,

Yozgat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

127.

Nursel Öksüz,

İsmail Koçak,

Ersin Kolay

Yeraltı Zenginliklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve Yozgat İlindeki Durum

Bozok Üniversitesi

128.

Okan Fidanlı

Tarım Sektöründeki Risklere Yönelik Avrupa Ülkelerinde Uygulanan Tarım Sigortaları Programları ile Türkiye’deki Devlet Destekli Tarım Sigortaları Programlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Çalışma

Cumhuriyet Üniversitesi

129.

Oktay Çoban,

Ali Kemal Taşkın,

Mehmet Yıldırım

Yozgat Turizmi ve Bölgesel Kalkınma Açısından Sporcu Kamp Potansiyelinin Araştırılması

Bozok Üniversitesi

130.

Olcay Türkan Yurdugüzel

Tescilsiz Konutların Sosyo-Kültürel Sürdürülebilirlik Kapsamında Değerlendirilmesi: Yozgat Örneği

Bozok Üniversitesi

131.

Olcay Türkan Yurdugüzel,

Çiğdem Belgin Dikmen

Bozok Üniversitesi Öğrencilerinin Yozgat Kentine Yönelik Mekân Algısının Değerlendirilmesi

Bozok Üniversitesi

132.

Orhan Ermetin,

Hacer Tüfekci,

Mehmet Akif Boz,

Hulusi Ozan Taşkesen

KOP İlleri Hayvancılık Faaliyetleri İçerisinde Yozgat İli ve Potansiyeli

Bozok Üniversitesi

133.

Orhan Ermetin,

Hacer Tüfekci,

Mehmet Akif Boz,

Hulusi Ozan Taşkesen

Yozgat İli Hayvancılık Sektörünün İlin Kalkınmasındaki Etkisi

 Bozok Üniversitesi

134.

Orhan Keskin

Marka Şehir İmajı ve Şehir Markası Yaratma Süreci: Yozgat Örneği

Bozok Üniversitesi

135.

Ömer Acar,

Erman Bengin

Yozgat (Baştürk Köyü) Arazi Toplulaştırma Projesinin Bölgesel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

136.

Ömer Türksever,

Erol Sözen

1991-2016 Yılları Arasında Yozgat İlinde Hayvancılık Faaliyetlerinde Meydana Gelen Değişim ve Nedenleri

Bozok Üniversitesi,

Düzce Üniversitesi

137.

Ömer Türksever,

Erol Sözen

2004-2016 Yılları Arasında Yozgat İlinde Yetiştirilen Tarım Ürünlerinin Üretim Miktarlarında Meydana Gelen Değişim ve Nedenleri

Bozok Üniversitesi,

Düzce Üniversitesi

138.

Özer Ergenç

XVIII. Yüzyılda Taşra Yönetim Birimlerinde Mukataalaşma Süreci

Bilkent Üniversitesi

139.

Özge Doğanay Erbaş Köse,

Zeki Mut

Geçmişten Günümüze Mercimek ve Yıllar İtibariyle Yozgat’taki Durumu

Bozok Üniversitesi

140.

Özge Doğanay Erbaş Köse,

Zeki Mut

Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin İnsan Beslenmesi ve Sağlık Açısından Önemi, Yozgat’ta Tahılların Durumu

Bozok Üniversitesi

141.

Özlem Balbaloğlu,

Nihal İnandıklıoğlu

Yozgat İli Vitamin D Düzeyi ile Sosyo-Ekonomik Yapı Arasında İlişki Var mı? Bozok Üniversitesi
142. Recep Gündoğan

Bölgesel Kalkınmanın Önemli Bir Dayanağı Olan Tarımda İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı

Harran Üniversitesi

143.

Recep Yüner

1871 ve 1907 Yılları Arasında Yozgat’ta Etnik ve Dini Yapı

Milli Eğitim Bakanlığı

144.

Reyhan İrkin

Yozgat Çanak Peynirinin Kalitesini Geliştirme Yolları

İzmir Demokrasi Üniversitesi

145.

Reyhan İrkin

Yozgat Yöresinden Bazı Tıbbi Bitkiler ve Sağlık Yönünden Etkileri

İzmir Demokrasi Üniversitesi

146.

Seçil Gül Meydan Yıldız,

Aslı Havlucu

Yozgat Çevre Düzeni Planı ve Uygulama Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme

Bozok Üniversitesi

147.

Seçil Gül Meydan Yıldız,

Hazal Ilgın Bahçeci

Yozgat Kent Merkezinde Tarihi Çevrenin Değerlendirilmesi

Bozok Üniversitesi

148.

Selcan Özyalın

Yozgat ve Civarındaki Yaş Meyve ve Sebzelerin Depolanması

Bozok Üniversitesi

149.

Selin Temizel,

Tuğba Kılıç,

Kübra Yazıcı

Aktif Yeşil Alanlar ve Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Yozgat Örneği

Bozok Üniversitesi,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

150.

Serkan Gül

19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Yozgat Sancağında Eğitim Kurumlarının Genel Durumu

Bozok Üniversitesi

151.

Serkan Polat

XVIII. Yüzyılın Sonları ve XIX. Yüzyılın Başlarında Merkez-Taşra İlişkileri Bağlamında Bozok Sancağı’nın Yükümlülüklerine Dair Bazı Tespitler

Bozok Üniversitesi

152.

Sevgi Ulusoy Tangül

Yozgat İlinde Çocukluk Çağı Kasık Fıtıklarının Değerlendirilmesi

Bozok Üniversitesi

153.

Sevim Özulukale,

Ersin Kolay

Jeotermal Enerji Potansiyelinin Kalkınma Planlarına Katkısı: Yozgat (Türkiye) Örneği

Bozok Üniversitesi

154.

Sezai Ercişli

Avrupa’ya Osmanlılar Tarafından Götürülen Anadolu Meyveleri

Atatürk Üniversitesi

155.

Sinem Tapkı,

Ayşegül Koç Ünlüsoy,

Elif Öztürk

TOKİ Konutlarında Kullanıcı Memnuniyetinin Araştırılması: Yozgat İli Örneği

Bozok Üniversitesi

156.

Şaban Mustafa Ersungur,

Rahman Aydın,

Buket Aydın

Türkiye’de Bölgeler Arası Yakınsama Hipotezinin Geçerliliği: Yozgat İli Örneği

Atatürk Üniversitesi

157.

Şaban Mustafa Ersungur,

İlyas Kays İmamoğlu,

Serhat Alpagut

Dış Ticaret Açısından TRA72 Bölgesinde Yozgat İlinin Önemi

Atatürk Üniversitesi,

Bayburt Üniversitesi,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

158.

Şaban Mustafa Ersungur,

Serhat Alpağut,

İlyas Kays İmamoğlu

Türkiye’nin Bölgeleri Arasındaki Gelişmişlik Düzeyleri Üzerine Yakınsama Analizi

Atatürk Üniversitesi,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi,

Bayburt Üniversitesi

159.

Tahir Bilirli,

Mesut Demir

1910-1918 Yılları Arasında Yozgat’ta Suç ve Suçlu

Karabük Üniversitesi,

Başbakanlık Osmanlı Arşivi

160.

Tansel Hacıhasanoğlu,

Zuhal Akgün,

Pınar Hacıhasanoğlu

Yozgat Kent İmajı: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Bozok Üniversitesi

161.

Tansel Hacıhasanoğlu,

Zuhal Akgün,

Pınar Hacıhasanoğlu

Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü Kapsamında Bozok Üniversitesinin Yozgat İli Ekonomisine Katkısı:  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği

Bozok Üniversitesi

162.

Temuçin Faik Ertan

Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivinde Bozok’a Dair Belgeler

Ankara Üniversitesi

163.

Tolga Han Arun

Hitit Antik Kenti Zippalanda’nın Hitit Ekonomisindeki Yeri

Gazi Üniversitesi

164.

Tuğçe Erdal

Yozgat’ın Turizm Kalkınmasında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Etkisi

Bozok Üniversitesi

165.

Tuğrul Yakupoğlu

Bozok Yöresinde Araştırma Amaçlı Kullanılan Tarım Arazileri Topraklarının Bazı Özellikleri ve Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlayacak Araştırmalar Açısından Bazı Öneriler

Bozok Üniversitesi

166.

Tuğrul Yakupoğlu

Yozgat İline Düşen Yağışlarını Erozyon Oluşturma Güçleri Bakımından İncelenmesi ve Konunun Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi

Bozok Üniversitesi

167.

Tuncer Baykara

İç Asya’daki Bozok Şehri İle İlgili Bazı Bilgiler

TTK

168.

Türkan Karakaş,

Erdoğan Güneş

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Coğrafi İşaretli Ürünler

Tarım Reform Genel Müdürlüğü,

Ankara Üniversitesi

169.

Ülkem Yaz,

Nefise Yüksel

Yozgat Müzesinde Bulunan Kadın Kıyafetlerinin Sosyal Statülere Göre Değerlendirilmesi

Bozok Üniversitesi

170.

Ülkem Yaz,

Nefise Yüksel

Yozgat’ta Kalem İşi Tekniği Süslemeli Bir Köy Camii (Tokmak Hasan Paşa Camii)  Bozok Üniversitesi

171.

Vugar Ali Türksoy

Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin Akreditasyonunun Bölgesel Kalkınmadaki Rolü

Bozok Üniversitesi

172.

Vugar Ali Türksoy,

Engin Tutkun

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıklarının Ekonomik Yönü: Korumak Daha Ucuz ve Daha İnsancıldır

Bozok Üniversitesi

173.

Yakup Kızılelma,

Murat Karabulut,

Mehmet Denizdurduran

Uzaktan Algılama Teknikleriyle Yozgat Şehrinin Zamansal Değişiminin Belirlenmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

174.

Yaşar Karadağ

Yozgat Tarım ve Hayvancılığının Durumu, Ekonomideki Yeri ve Önemi

Muş Alparslan Üniversitesi

175.

Yunus Hacımusalar,

Özgül Karaaslan

Yozgat İlinde Bozok Üniversitesi Psikiyatri Kliniği’ne Başvuran Hastaların Klinik Tanılara Göre Değerlendirilmesi

Bozok Üniversitesi

176.

Yunus Kantekin,

Hakan Dağıstan,

İlknur Haberal Can

Yozgat ilinde KBB Polikliniği’ne Başvuran Hastaların Klinik Tanılarına Göre Değerlendirilmesi

Bozok Üniversitesi

177.

Yunus Koç

XVI. Yüzyılda Bozok Sancağı’nın Sınırları

Hacettepe Üniversitesi

178.

Yunus Özger

XIX. Yüzyılda Yozgat Pazar ve Panayırları

Bozok Üniversitesi

179.

Yusuf Koğ

Yozgat Akdağmadeni’nde Çıkarılan Kurşun Madeninin Kullanımı ve Osmanlı Devleti’ne Katkıları

 Bozok Üniversitesi

180.

Yüksel Kaştan

Yozgat’ta Cumhuriyet Döneminde Sağlık Alanındaki Gelişmeler

Akdeniz Üniversitesi

181.

Yüksel Kaştan

Yozgat’ta Tarım Faaliyetlerinin Cumhuriyet Dönemi Tarihi Gelişimi

Akdeniz Üniversitesi

182.

Zeki Acar,

İlknur Ayan,

Mehmet Can

Kırsal Göç ve Bölgesel Kalkınma

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

183.

Zeki Acar,

İlknur Ayan,

Mehmet Can

Topraktan Gelen Kültür

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

184.

Zeki Acar,

Uğur Başaran,

Erdem Gülümser

Değişen Sosyo-Ekolojik ve Ekonomik Koşullar, Türkiye’deki Tarımsal Yapı ve Yem Bitkileri Tarımı İlişkisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Bozok Üniversitesi,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

185.

Zekiye Kocakaya,

Mustafa Kocakaya,

Mehmet Ünsal Barak

Türkiye’den Nadir Kaydedilen Bir Likenikol Fungus Türü Arthonia subfuscicola (Linds.) Triebel

 Bozok Üniversitesi

186.

Zekiye Kocakaya,

Mustafa Kocakaya,

Mehmet Ünsal Barak

Yozgat Bölgesinde Yetişen Bazı Zehirli Mantarlar

Bozok Üniversitesi

187.

Zeliha Buket Kalaycı

Sosyo-Ekonomik Olayların Yeni Yozgat Gazetesine Yansıması

Bozok Üniversitesi

188.

Zeynep Dere,

Gökçe Sancak Aydın

0-24 Aylık Bebeğe Sahip Annelerin Bebek Beslenmesi ile İlgili Tutumları

Bozok Üniversitesi

189.

Zeynep Dere,

Gökçe Sancak Aydın

Öğretmen Adaylarının Göçmen, Mülteci ve Sığınmacı Çocuklara Dair Tutumları

 Bozok Üniversitesi

190.

Zeynep Tuğba Ozan,

Ayşe Yeşim Göçmen

Yozgat Yöresinde Tiroid Hastalıklarının Taranmasının Ek Maliyeti Var mıdır?

Bozok Üniversitesi

191.

Zeynep Yazıcı,

Esra Gedik

Yozgat İli İş Yeri İsimlerinde Sosyo-Kültürel Değişimlerin İzleri

Bozok Üniversitesi