III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Adem Üzümcü

Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Türkiye Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Uzun

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Alaattin Kızıltan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Gülümser

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Alper Aslan

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe İrmiş

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Birol Dağ

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Cevat Gerni

Doğuş Üniversitesi

Prof. Dr. Cusup Pirimbayev

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan

Prof. Dr. Ekrem Yıldız

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Emine Kılavuz

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Prof. Dr. Ertuğrul Deliktaş

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Fehim Bakırcı

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun    

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Gülbadi Alan

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Güven Delice

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Hakkı Acun

Gazi Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Halil Seyidoğlu

Doğuş Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk Selvi

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati Beşirli

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan Bulut

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. İlyas Gökhan

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. İsmet Boz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Jamaluddin H. Husain

Purdue University / ABD

Prof. Dr. Kerem Karabulut

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Kerim Şükürov

Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversitesi / Azerbaycan   

Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İnbaşı

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Özkul

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut Erşan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Berber

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Çetin

Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Nişancı

Erzincan Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Şaşmaz

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Çolak

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Neşe Kumral

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Özer Ergenç

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz

Doğuş Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Gündoğan

Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Karacakaya

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Kök

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ron Boschma

University of Stavanger / Norveç

Prof. Dr. Sabahat Bayrak Kök

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Sadettin Yıldız

Lefke Avrupa Üniversitesi / KKTC

Prof. Dr. Sedef Akgüngör

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin Sarı

Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Sağlam

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Çiğdem

Bayburt Üniversitesi

Prof. Dr. Şenol Durgun

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Tuncer Baykara

Ege Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yunus Koç

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer Toprak

Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki Acar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah Takım

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Şen

Kırklareli Üniversitesi

Doç. Dr. Celal Taşdoğan

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Emine Evered

Michigan State University / ABD

Doç. Dr. Emine İkikat Tümer

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Fetullah Akın

Gazi Üniversitesi

Doç Dr. Masoumeh Daei

Tebriz Payame Noor Üniversitesi / İran

Doç. Dr. Mesut Uyar

University of New South Wales / Avusturalya

Doç.Dr. Naile Asker

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi / Azerbaycan

Doç. Dr. Soner Taslak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç Dr. Şamil Öçal

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Vasif Qafarov

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi / Azerbaycan

Dr.Öğr.Üyesi Baki Çakır

Kırklareli Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Şaban Mustafa Ersungur            

Atatürk Üniversitesi

Dr. Ali Shahinpour

Islamic Azad University / İran

Dr. Elşen Bağızade

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi /  Azerbaycan

Dr. Nuran Halise Belet

Gazi Üniversitesi

Dr. Samad Karrari

Islamic Azad University / İran