III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Salih Karacabey

(Bozok Üniversitesi Rektörü)

 

Sempozyum Koordinatörü

Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Uğur Başaran

Doç. Dr. Tuğrul Yakupoğlu

Dr.Öğr.Üyesi Alper Mumyakmaz

Dr.Öğr.Üyesi Güsamettin Erdoğan

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Doğan

Dr.Öğr.Üyesi Qiyas Shukurov

Dr.Öğr.Üyesi Şaban Mustafa Ersungur

 

Tercüme Kurulu

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ertuğ Yavuz

Öğr.Gör. Güzide Şenalp

Öğr.Gör. Serhat Bolat

Ayşe Nesil Demir

 

Sekretarya

Dr.Öğr.Üyesi Ebubekir Güngör

Bilim Uzm. Zeynep Yazıcı

Atanur Hökelekli