III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Salih Karacabey

(Bozok Üniversitesi Rektörü)

 

Sempozyum Koordinatörü

Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Uğur Başaran

Doç. Dr. Tuğrul Yakupoğlu

Yrd. Doç. Dr. Alper Mumyakmaz

Yrd. Doç. Dr. Güsamettin Erdoğan

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Doğan

Yrd. Doç. Dr. Qiyas Shukurov

Yrd. Doç. Dr. Şaban Mustafa Ersungur

 

Tercüme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertuğ Yavuz

Ayşe Nesil Demir

Güzide Şenalp

Serhat Bolat

 

Sekretarya

Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Güngör

Atanur Hökelekli

Zeynep Yazıcı